Công trình điện mặt trời hòa lưới

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 7.2KW được lắp đặt Hà Nội hòa lưới...
Giá: 129,999,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời nối lưới 6KW được lắp đặt tại Hải Phòng...
Giá: 118,999,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kW, 20 tấm pin 250W được lắp đặt gia...
Giá: 113,999,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời nối lưới 4KW được lắp đặt tại Long Biên, Hà...
Giá: 76,999,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 3kW, 15 tấm pin 200W được lắp đặt gia...
Giá: 76,999,000 VNĐ
Hệ thống bao gồm 2KW pin mặt trời 20 tấm pin mặt trời công suất 100W. Hệ...
Giá: 50,999,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời nối lưới 1.6KW được lắp đặt tại Đội Cấn,...
Giá: 39,999,000 VNĐ
Công ty Toptech đã lắp đặt nhiều công trình điện năng lượng mặt trời tại...
Giá: 29,999,000 VNĐ

Năng lượng mặt trời trên VTV2

Đối tác

http://www.thuexe.com
http://toptech.vn/web/product/detail/261.html
http://vietbuild.vn/
http://chodientu.vn/chinatech
http://www.vatgia.com/chinatech
http://vietbuild.vn/
http://butmay.com
http://enbac.com/chinatech
Chat
1