Công trình điện mặt trời hòa lưới

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20KW được lắp đặt tại Điện Biên...
Giá: 168,799,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời nối lưới 10KW được lắp đặt tại Hải Phòng...
Giá: 99,999,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 5kW, 12 tấm pin 450W được lắp đặt gia...
Giá: 57,799,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời nối lưới 4KW được lắp đặt tại Long Biên, Hà...
Giá: 47,999,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 3kW, 15 tấm pin 200W được lắp đặt gia...
Giá: 39,999,000 VNĐ
Hệ thống bao gồm 2KW pin mặt trời 20 tấm pin mặt trời công suất 100W. Hệ...
Giá: 29,999,000 VNĐ
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 10KW được lắp đặt trên bè nổi tại...
Giá: 99,999,000 VNĐ
Công ty Toptech đã lắp đặt nhiều công trình điện năng lượng mặt trời tại...
Giá: 1,999,999,000 VNĐ

Năng lượng mặt trời trên VTV2

Đối tác

http://www.thuexe.com
http://www.vatgia.com/chinatech
http://butmay.com
http://enbac.com/chinatech
Chat
1