Bộ kích điện - Inverter

Điều khiển MPPT bang phần mềm chuyên dụng, kiểm soát chính xác chế độ làm...
Giá: 29,999,000 VNĐ
Điều khiển MPPT bằng phần mềm chuyên dụng, kiểm soát chính xác chế độ...
Giá: 19,999,000 VNĐ
Bộ chuyển đổi điện 24V/DC sang 220V, bảo vệ Acquy, sạc xả, ảo vệ quá...
Giá: 3,999,000 VNĐ
Chuyển đổi từ điện 12V/DC sang 220V, tự động sạc, xả, bảo vệ quá...
Giá: 1,999,000 VNĐ
Bộ đổi điện từ 48V/DC ra điện 220V
Giá: 12,999,000 VNĐ
Chuyển điện từ 48V/DC ra 220 V/AC...
Giá: 9,999,000 VNĐ
Điều khiển MPPT bằng phần mềm chuyên dụng, kiểm soát chính xác chế độ...
Giá: 15,999,000 VNĐ
Điều khiển MPPT bằng phần mềm chuyên dụng, kiểm soát chính xác chế độ...
Giá: 9,999,000 VNĐ

Năng lượng mặt trời trên VTV2

Đối tác

http://www.thuexe.com
http://www.vatgia.com/chinatech
http://butmay.com
http://enbac.com/chinatech
Chat
1