Công trình điện mặt trời độc lập

Hệ thống được lắp đặt tại khu biệt thự Vinhome Riverside, Hà Nội. Hệ...
Giá: 87,999,000 VNĐ
Hệ thống được lắp đặt tại Quảng Bình. Hệ thống bao gồm 3.2KW pin mặt...
Giá: 69,999,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 2.4kW, 24 tấm pin 100W được lắp đặt...
Giá: 42,799,000 VNĐ
Hệ thống điện năng lượng mặt trời 2kW, 20 tấm pin 100W được lắp tại khu...
Giá: 39,999,000 VNĐ
Công ty Toptech đã lắp đặt nhiều công trình điện năng lượng mặt trời tại...
Giá: 32,999,000 VNĐ
Công ty Toptech đã và đang triển khai rất nhiều công trình điện năng lượng...
Giá: 17,399,000 VNĐ
Công ty Toptech đã và đang triển khai rất nhiều công trình điện năng lượng...
Giá: 17,399,000 VNĐ
Công ty Toptech đã và đang triển khai rất nhiều công trình điện năng lượng...
Giá: 8,999,000 VNĐ

Năng lượng mặt trời trên VTV2

Đối tác

http://www.thuexe.com
http://www.vatgia.com/chinatech
http://butmay.com
http://enbac.com/chinatech
Chat
1